สอนขับรถยนต์เชียงใหม่

-
หน้าหลัก อัตราค่าเรียน รายละเอียดการฝึก หลักสูตรการฝึกสอน คำแนะนำในการขับขี่ ภาพความประทับใจ แนวข้อสอบ แผนที่ร้าน
facebook
สอนขับรถยนต์คุณอู๊ด
คำแนะนำในการขับขี่
สิ่งสำคัญในการขับขี่ซึ่งก็คือความพร้อมของการขับขี่ เป็นความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ด้านร่างกาย หมายถึง การพักผ่อนให้เพียงพอ ด้านจิตใจ หมายถึง การนึกถึงความปลอดภัยทั้งตัวท่านและผู้อื่น และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านมีการตัดสินใจที่ฉับไวกับสถานะการณ์ต่างๆ ได้ดี

การขับขี่รถยนต์บนท้องถนน นอกจากจะต้องเคารพและปฎิบัติตามกฎหมายจราจรแล้ว ยังควรจะต้องมีทำใจ มารยาทที่ดี และความเื้อื้อเฟื้อเผือแผ่ต่อกันบนท้องถนน เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย

สอนขับรถยนต์เชียงใหม่คุณอุ๊ดจะมีการฝึกภาคสนาม ฝึกขับรถยนต์ และแนะนำมารยาทและกฏจราจรมีความปลอดภัยตลอดการเรียน ด้วยการดูแลของครูผู้สอน ด้วยความจริงใจ
สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-1 สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-2 สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-3 สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-4
สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-5 สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-6 สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-7 สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-8


สอนขับรถยนต์คุณอู๊ด โทร. 089-6353353, 089-0765263
สอนขับรถยนต์คุณอู๊ด ฝึกสอนโดยผู้มีประสบการณ์ เน้นคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัย
สอนขับรถยนตคุณอู๊ด © copyright kunoudedriving.com
สอนขับรถยนต์คุณอู๊ด ฝึกสอนโดยผู้มีประสบการณ์ เน้นคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัย