สอนขับรถยนต์เชียงใหม่

-
หน้าหลัก อัตราค่าเรียน รายละเอียดการฝึก หลักสูตรการฝึกสอน คำแนะนำในการขับขี่ ภาพความประทับใจ แนวข้อสอบ แผนที่ร้าน
facebook
สอนขับรถยนต์คุณโจ้
หลักสูตรการฝึกสอน
สอนขับรถยนต์-1 สอนขับรถยนต์-1
 • สอนการมอง(การสังเกตุ) ที่ถูกต้อง
 • สอนการเคลื่อนตัวรถแบบช้า
 • สอนการเคลื่อนตัวรถแบบเร็ว
 • สอนการเปลี่ยนเกียร์ตามความเร็วรถที่ถูกต้อง
 • สอนการเลี้ยวแบบโค้งรัศมีแคบ และโค้งวงกล้าง
 • สอนการเข้าช่องทางแคบ เดินหน้า-ถอยหลังตรง ในช่องทางที่กำหนด
 • สอนการออกตัวรถบนเนิน(ทางลาดชัน)
 • สอนการถอยหลังเข้าจอดชิดขอบทางซ้าย
 • สอนการถอยหลังเข้าช่องจอดรถ
 • สอนเครื่องหมายจารจร และมารยาทในการใช้รถบนท้องถนน
 • สอนหลัการในการแซงรถคันหน้างอย่างถูกต้อง
 • สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-1 สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-2 สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-3 สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-4
  สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-5 สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-6 สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-7 สอนขับรถยนต์เชียงใหม่-8
  สอนขับรถยนต์เชียงใหม่คุณอุ๊ดจะมีการฝึกภาคสนาม ฝึกขับรถยนต์ และแนะนำมารยาทและกฏจราจรมีความปลอดภัยตลอด ด้วยการดูแลของครูผู้สอน ด้วยความจริงใจ
  สอนขับรถยนต์ โทร. 089-5593460
  สอนขับรถยนต์เชียงใหม่ ฝึกสอนโดยผู้มีประสบการณ์ เน้นคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัย
  สอนขับรถยนตคุณโจ้ © copyright kunoudedriving.com
  สอนขับรถยนต์คุณโจ้ ฝึกสอนโดยผู้มีประสบการณ์ เน้นคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัย